‘In samenwerking met vijf zorginstellingen is Profportaal Zorg opgericht. We dachten: we hebben dezelfde vragen op het gebied van leren en investeren daar allemaal flink in. We kunnen beter samen problemen oplossen en bouwen aan leeroplossingen. Door krachten te bundelen is het makkelijker om samenwerkingsverbanden aan te gaan met private partijen en met hen innovatieve methodieken te ontwikkelen.

Marjolein Schouten

Interim Manager
Profportaal Zorg

Waar behoefte aan?

Noordhoff Health is op dit moment onze belangrijkste samenwerkingspartner. We zitten regelmatig samen aan tafel om ideeën uit te wisselen en te bediscussiëren. Waar hebben zorgprofessionals  en organisaties echt behoefte aan? En wat is er mogelijk qua technologie en content? We realiseerden ons dat we nog geen adequate ondersteuning hadden voor het werkplekleren. Voor korte vragen die medewerkers hebben als ze met een handeling bezig zijn en even niet meer weten hoe het moet of als er iets verandert, of mis gaat. Denk aan een verpleegkundige die wil checken wat de juiste temperatuur voor een baby in de transportcouveuse is, die minder dan vierhonderd gram weegt. Dan is het niet handig als je de hele handleiding over transportcouveuses moet doorlezen. Een kort antwoord op een gerichte vraag volstaat.

De leden zorgen ervoor dat de innovatie echt gericht is op de praktijk

Zelf sturen

AskMe is voortgekomen uit de behoefte die er bij de ziekenhuizen was. Ligt er een dergelijke vraag, dan doen we een oproep onder onze PPZ-leden voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het product. De betreffende leden brengen ieder een budget en natuurlijk hun expertise mee. Omdat ze zelf in zee gaan met een private partner, kunnen ze sterk sturen op wat ze willen en input geven aan de vorm, inhoud en de content. De leden zorgen ervoor dat de innovatie echt werkt in de praktijk.

Gebruikersvriendelijk

Bij AskMe waren acht PPZ instellingen betrokken, waaronder het Haags Medisch Centrum. We hebben,  onder andere, de input geleverd voor dertig werkprocessen met een hoog afbreukrisico in de praktijk. Voorbeelden zijn medicatie toedienen via een infuuspomp en diverse processen rondom dialyse. Om die werkprocessen vast te stellen hebben we een handige analyse methodiek ontwikkeld.  Ik ben heel tevreden over het resultaat. AskMe is een mooi, gebruikersvriendelijk product geworden. Je tikt even de cijfercode van een apparaat in en je hebt heel snel het antwoord op je vraag gevonden.

Aantrekkelijke kortingen

PPZ heeft nu meer dan veertig leden. Ze krijgen onder andere aantrekkelijke kortingen op de producten die ontwikkeld worden. Leden die in co-creatie projecten meedoen om producten te ontwikkelen, kunnen het betreffende product, in ieder geval voor een bepaalde periode, gratis gebruiken.’