‘Ik zie heel veel mogelijkheden voor AskMe. Het is de bedoeling dat je in drie klikken het antwoord op je vraag vindt. Als het systeem goed gevuld is, kan het echt een enorme efficiency op de werkplek opleveren. Nu moeten medewerkers in protocollen gaan zoeken als ze een vraag hebben. Of de vragen aan collega’s stellen. Wellicht dat ze het juiste antwoord dan niet tijdig vinden.

Marjolein van Dijk werkplekleren

Marjolein van Dijk

Opleidingsadviseur
Maasstadziekenhuis

Feedback kunnen leveren

Wij hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van AskMe. De samenwerking met Noordhoff Health was heel prettig. In drie bijeenkomsten, waar alle pilotziekenhuizen bij elkaar waren, werd AskMe gedemonstreerd. We hebben feedback kunnen leveren op de tool en het gebruik. En daar is ook echt iets mee gedaan. De meerwaarde van het betrekken van veel ziekenhuizen bij de ontwikkeling, is dat Noordhoff Health een breed beeld krijgt van wat wij precies willen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat zo’n tool makkelijk te gebruiken is. Iedereen moet ermee kunnen omgaan. En dat is ook gelukt.

Iedereen moet ermee kunnen omgaan

Werkprocessen leveren

Ieder pilotziekenhuis heeft voor drie onderwerpen een AskMe taakinstructie gemaakt. Als we willen, kunnen we ook de onderwerpen, die de andere ziekenhuizen hebben gemaakt gebruiken. De onderwerpen worden in processen verdeeld en dan verder afgesplitst in taken, stappen en verdiepende stappen. Neem bijvoorbeeld het inbrengen van een maagsonde. Dat werkproces valt onder andere uiteen in: het voorbereiden van het inbrengen van een maagsonde, het uitvoeren van het inbrengen van een maagsonde, en de nazorg bij het inbrengen van een maagsonde. Medewerkers hoeven niet het hele werkproces door te nemen. Ze klikken alleen op de informatie die ze op dat moment nodig hebben.