5 januari 12:56

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Corona had invloed op álles. Ook op leren en ontwikkelen. Bestaande zekerheden over hoe we leren werden aan het wankelen gebracht. Nieuwe trends zagen – soms uit bittere noodzaak – het daglicht. Hoe gaan we verder in 2021? Welke ingezette trends gaan door en op welke nieuwe ontwikkelingen kunnen we ons verheugen?         

Trend #1 Werkplekondersteuning voor efficiënte leertrajecten

Zolang Corona er is, is de druk op de zorg sky high. En zijn de IC’s en afdelingen overvol. Net zoals in 2020 zullen ook in 2021 alle beschikbare zorghanden nodig zijn om COVID19 het hoofd te bieden. Hoe krijg je medewerkers snel en goed klaargestoomd? Veel zorgorganisaties lanceerden afgelopen jaar al nieuwe manieren om mensen versneld op te leiden. Arbeidskrachten zonder zorgachtergrond of medewerkers van andere afdelingen. De Nationale Zorgklas werd uit de grond gestampt, een landelijk initiatief om op verantwoorde wijze, via een versneld leertraject, extra hulpkrachten voor te bereiden op werken in de zorg. Werkplekondersteuning speelt bij deze trend een grote rol. Met de juiste taakondersteuning kunnen leerspecialisten ook in 2021 een belangrijk verschil maken tijdens piekperiodes.

Trend #2 Regie naar de professional

Meer eigen regie, minder opgelegd van bovenaf. Leren vanuit intrinsieke motivatie en niet omdat iemand anders zegt dat het moet. Tenslotte weet je zelf het beste of je nog voldoende bevoegd en bekwaam bent. Dit was afgelopen jaar een belangrijke trend. In 2021 krijgt dit een essentieel vervolg. Want om eigen regie echt gestalte te geven, moeten organisaties oude patronen loslaten. Minder focussen op het formeel aantonen van skills. Minder belang hechten aan officiële vinkjes. De regie bij medewerkers neerleggen, vraagt om afscheid nemen van de vinkjes. Spannend maar het is de moeite meer dan waard!

Trend #3 Slimmere taakverdeling

Hoe richt je je team zo in, dat je samen de best mogelijke zorg kunt leveren? Ingegeven door personeelstekorten en krappe planningen zoomen steeds meer zorgorganisaties in op de optimale taakverdeling binnen teams. Hoe kunnen we zorgtaken zo verdelen en taakprofielen zo vormgeven dat de werkdruk beter verdeeld kan worden? Kan taak x voortaan niet ook door medewerker y uitgevoerd worden? Welke opleidingen en middelen zijn nodig om dit op verantwoorde en voor patiënten, bewoners en cliënten veilige manier voor elkaar te krijgen? Over dit soort vraagstukken zullen zorgorganisaties zich in 2021 massaal buigen.

Trend #4 Performance gericht aan de slag

Microlearning, werkplekleren, performance support, het afgelopen jaar vlogen de nieuwe termen je om de oren. 2021 wordt het jaar van bezinning. De bigger picture wordt belangrijker. Het 70/20/10-model is inmiddels wel bekend bij opleidingsafdelingen, en nu wordt het tijd er echt handen en voeten aan te geven. Niet met losse interventies maar met een doordachte visie waarin vanuit het einddoel terug geredeneerd wordt naar de middelen. Zo ontstaat een mooie mix van leeroplossingen die in cohesie bijdragen aan het hogere doel van een organisatie. Opleidingsafdelingen worden performancegerichte interne academies en pakken een nieuwe rol: ze gaan opleidingsvragen breder beantwoorden en niet alleen leerinterventies inzetten. Zo dragen ze op een meer strategisch wijze bij aan oplossingen die écht het probleem aanpakken.

Trend #5 Don’t forget the fun factor!

We móeten al zoveel. Laat leren naast noodzakelijk vooral ook leúk zijn, dit wat voorop staat bij LearnGorilla. Die opvatting won aan populariteit in 2020 en zal zeker hoogtij vieren in 2021. Steeds meer organisaties maken budget vrij voor the fun factor in leren. Ze besteden hun geld aan verschillende creatieve invullingen. Zoals de Escape Box, een variant op de Escape Room, waarmee je samen met je team een puzzel oplost rondom een leerthema. Het duurt niet lang voordat de eerste digitale Escape Box beschikbaar is. Een ander voorbeeld van lol in leren: scenario based video, waarbij medewerkers aan de hand van een scenario een echte situatie nabootsen. Het verloop van de video wordt bepaald door de keuzes en reacties van de deelnemers. En denk ook eens aan multidisciplinair – dus over functies heen – en interprofessioneel leren. Mogelijkheden te over!

Met welke trend ga jij direct aan de slag? Noordhoff denkt graag met je mee. Neem contact op met een van onze consultants om te sparren!