5 juni 11:46

Dialyseverpleegkundigen moeten ook handelingen kunnen verrichten die ze niet vaak uitvoeren. Dat kan veel stress oproepen. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken dialyseverpleegkundigen daarom nu met AskMe. Projectleider Marieke Renders gaf er een lezing over op de Nederlandse Nefrologiedagen en won een prijs. ‘Er is veel behoefte aan een dergelijke applicatie.’

Toen Marieke Renders zelf nog dialyseverpleegkundige was, liep ze er ook tegenaan. Soms moest ze handelingen verrichten waar ze weinig ervaring mee had. En dat kon veel stress en onzekerheid veroorzaken. ‘Dat speelt zeker als mensen thuis zijn en bereikbaarheidsdienst hebben’ licht Marieke toe. ‘Ook omdat ze thuis niet in het protocol kunnen kijken. Ik heb altijd al gedacht dat we daar iets voor moeten ontwikkelen. Vroeger gaven we bijscholingen maar die zakken na een tijdje weer weg. AskMe is een perfect hulpmiddel gebleken, omdat het een applicatie is waarmee belangrijke informatie altijd op te roepen is. Een meerwaarde is bovendien dat er foto’s en filmpjes aan toegevoegd zijn.’

Beste paramedische abstract 

Marieke weet dat het probleem in de hele dialysewereld speelt. Daarom gaf ze een presentatie op de Nederlandse Nefrologiedagen over het gebruik van AskMe. Het enthousiasme was inderdaad groot. Met de presentatie won ze de prijs voor het beste paramedische abstract. Marieke: ‘AskMe werd terecht betiteld als een vernieuwing. Nadien kwamen verschillende mensen naar mij toe met de vraag: “Goh, kan ik die werkplektool ook krijgen?”

Co-creatie Noordhoff Health

Marieke is lid van de redactieraad van Profportaal Zorg, een samenwerkingsverband van verschillende soorten instellingen waarin gezamenlijk e-learning en ander studie- en opleidingsmateriaal wordt ontwikkeld. PPZ ging een aantal jaar geleden samenwerken met Noordhoff Health. Onder meer AskMe werd in deze co-creatie ontwikkeld. De dialyse-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis was een van de pilot-afdelingen. Marieke: ‘We hebben een AskMe ontworpen voor het opstarten van een peritonitisprotocol. In dat protocol staat een aantal handelingen die veel onzekerheid en stress oproepen. Voorbeelden zijn de aanvraag bij het EPD-systeem en het toevoegen van antibiotica aan pd-vloeistof.’ Daarnaast kan AskMe ook voor andere doeleinden worden gebruikt. ‘AskMe is met name bedoeld om ondersteuning te bieden’ vervolgt Marieke. ‘Maar soms gebruiken we hem ook voor scholing. Bijvoorbeeld om nieuwe verpleegkundigen handelingen aan te leren.’

Enthousiasme en nut in de praktijk

Volgens Marieke zijn de dialyseverpleegkundigen op de afdeling erg enthousiast over AskMe. ‘Laatst werd ik nog aangesproken door een collega die zei: “Oh Marieke, ik vind die nieuwe tool zo fijn! Afgelopen weekend werd ik thuis gebeld door een arts omdat er een probleem was met een patiënt. Toen hebben we samen de stappen van de AskMe module doorlopen en een oplossing gevonden.”