3 oktober 7:45

Wat was ook alweer de rekenformule bij subcutaan injecteren? Hoe neem je een keelkweek af bij mogelijke MRSA-besmetting? Hoe bedien je een tillift? AskMe is een handig hulpmiddel waarmee je het antwoord op dat soort praktische vragen die tijdens je werk opkomen, in drie muisklikken opzoekt. Voor zorginstellingen is inmiddels een ruime AskMe-bibliotheek voorhanden en daarnaast kunnen ze zélf content aan AskMe toevoegen. Hoe pak je dat aan?

Cynthia Kuil, Adviseur e-learning bij Treant Zorggroep, heeft de nodige praktijkervaring met het ontwikkelen en uitwerken van ‘leerobjecten’ voor AskMe. Samen met Ellen van der Horst, Consultant learning solutions bij Noordhoff presenteerde zij tijdens de Noordhoff Health Summit 2019 een stappenplan met handige tips:

1. Zorg voor een duidelijke rolverdeling

Ellen: “Je hebt iemand nodig die de modules ontwerpt en het proces begeleidt, een inhoudsdeskundige en een AskMe-bouwer.” Cynthia vult aan: “Die rollen kunnen samenvallen maar wij hebben ze gesplitst: ik ben verantwoordelijk voor het proces en de bouw, en voor elke module klop ik aan bij de aangewezen inhoudsdeskundige.”

2. Bepaal of je onderwerp geschikt is voor AskMe

AskMe is bedoeld om zorgprofessionals precies díe informatie te geven die ze op dat moment zoeken. Dat betekent dat de content vooral bestaat uit korte instructies. Niet om iets voor de eerste keer (bij) te leren, maar vooral als geheugensteuntje, om veranderingen na te kijken of problemen op te lossen. “Vraag je eerst af of het onderwerp zich voor dit instrument leent”, zegt Cynthia. “Wij hebben bijvoorbeeld een nieuwe infuuspomp in gebruik genomen die 1500 professionals moesten leren bedienen. Bij dat ‘initiële leren’ past een formele instructie beter. Maar AskMe is wél geschikt om zorgprofessionals vervolgens in de praktijk te helpen bij vragen als: hoe verhoog ik de bolus ook alweer? Of: wat als het occlusie-alarm afgaat?”

3. Baken je onderwerp af

Ook de aard en omvang van het leerobject zijn van belang om te bepalen of het geschikt is voor werkplekondersteuning. “Iets heel kleins kan je soms met één knopje op een apparaat verduidelijken”, zegt Cynthia. “Daar heb je AskMe niet voor nodig. Maar maak je onderwerp ook niet te groot. ‘Ioniserende straling’ is bijvoorbeeld te veelomvattend. Wat je wel kan doen, is taken voor een MRI-apparaat uitwerken. Zeker bij taken waarvan de impact groot is als je fouten maakt, heeft AskMe toegevoegde waarde.”

4. Beschrijf alle taken rondom een leerobject

In deze stap is de inbreng van de inhoudsdeskundige essentieel. Cynthia: “Samen spitten we het onderwerp uit: welke handelingen zijn er? Hoe verlopen die in de praktijk? Dat vraagt om een andere manier van denken. Ik was geneigd om vanuit protocollen te redeneren: van voorbereiding tot uitvoering. Maar AskMe is geen vervanger van protocollen. De uitdaging is juist om te denken vanuit een specifieke hoe-vraag. Hoe breng je een neus-maagsonde in? Moet ik de injectienaald wel of niet ontluchten? Heb je dat eenmaal scherp, dan is het niet meer zo ingewikkeld om AskMe te vullen.”

5. Bouwen en bijhouden

Als alle taken, deeltaken en details in beeld zijn en uitgewerkt, kan je een module stap voor stap bouwen en vullen. Bijvoorbeeld met korte teksten, schema’s en instructievideo’s. Ellen: “Er is in AskMe ook ruimte voor links naar ondersteunende kennis zoals checklists, FAQ’s, protocollen en e-learningmodules, die zorgprofessionals op een ander moment kunnen nakijken. Ook kan je chat- en belopties inbouwen voor wie snel een inhoudsdeskundige iets wil vragen.” Is de module eenmaal in gebruik, dan hoef je hem alleen nog maar bij te houden. Cynthia: “Bij ons loopt het onderhoud mee met de reviewrondes van andere leercontent, zoals e-learning. Het is in elk geval zaak om die verantwoordelijkheid goed te beleggen, want er kan altijd iets veranderen.”