6 december 11:10

Een cultuur van continu verbeteren, voor de beste zorg

Woerden, 6 december 2019 – CC Zorgadviseurs, Tulser en Noordhoff slaan de handen ineen om een integrale aanpak te bieden voor veiligheid, kwaliteit, goede uitkomsten en klantgerichte zorg in het ziekenhuis.

In een markt die te maken heeft met veel veranderingen, tekorten aan personeel en druk op bestaande budgetten, hebben de drie organisaties een methodiek ontwikkeld om ziekenhuizen te ondersteunen met duurzame verbeteringen: Het Effectieve Ziekenhuis.

Het unieke van Het Effectieve Ziekenhuis is het realiseren van een cultuur van continu verbeteren, waarbij een beweging in gang gezet wordt naar meer kwaliteit, meer veiligheid, meer klantgerichtheid en meer transparantie. De essentie van deze aanpak is dus om een duurzame beweging van binnenuit op gang te brengen, waardoor een blijvend resultaat zichtbaar is.

De basis van het programma wordt dan ook gevormd door het faciliteren van teamleren, gericht op voortdurend verbeteren en continue professionele ontwikkeling. Hierbij is het van belang dat het management de voorwaarden creëert voor het continu mógen leren en verbeteren. Deze ondersteuning is cruciaal om voor de hele organisatie het gewenste resultaat te bereiken: slimmer, veiliger en efficiënter werken terwijl je de beste zorg biedt.

Het Effectieve Ziekenhuis is gebaseerd op de jarenlange ervaring met Productive Ward (CC Zorgadviseurs), het 70:20:10 concept (Tulser) en de performance support tool AskMe (Noordhoff). Maaike Veenvliet, partner bij CC ZorgAdviseurs: “De werkwijze faciliteert een duurzame verbetermethodiek die ieder jaar opnieuw leidt tot meetbare verbeteringen, waar wij ziekenhuizen tastbaar mee ondersteunen. Omdat deze aanpak alle verpleegafdelingen en poliklinieken omvat, kun je dit ook echt borgen in de hele ziekenhuisorganisatie.”