2 april 6:48

Werkplekondersteuning van wondzorg tot EHBO

Hoe breng je een neus-maagsonde in? Hoe voorkom je valincidenten? Waar moet je op letten bij de verzorging van verschillende wonden? Hoe bedien je een tillift? In co-creatie met Zorginstelling Laurens en Treant Zorggroep ontwikkelt Noordhoff Health meer dan 20 ‘objecten’ voor AskMe, de digitale assistent waarmee zorgprofessionals tijdens hun werk binnen drie muisklikken precies de informatie oproepen die ze op dat moment nodig hebben. Ook andere zorginstellingen kunnen hun werknemers toegang geven tot deze objecten – afgestemd op hun eigen apparatuur en werkafspraken.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland

Aanleiding voor dit co-creatieproject is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland dat zorgorganisaties opdraagt samen te leren en te verbeteren. Productiviteitverhoging, deskundigheidsbevordering van medewerkers en de inzet van technologie voor het welbevinden van cliënten staan daarbij hoog op de agenda. Sascha de Vreeze, uitgever Learning Solutions bij Noordhoff Health: “AskMe biedt geweldige mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Met dit instrument kunnen zorgprofessionals on demand support en korte taakinstructies opvragen, bijvoorbeeld om kennis op te frissen of problemen op te lossen. Zorginstellingen kunnen AskMe zelf vullen met inhoud die voor hen relevant is. Samen met Laurens en Treant ontwikkelen we nu een brede basis, rondom werkprocessen die in alle verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties op elkaar lijken. Zodat ze daarvoor niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden.”

Professionals uitgenodigd om mee te denken

Bij de start van het co-creatieproject in februari hebben de samenwerkende partijen vastgesteld met welke onderwerpen ze aan de slag gaan. Voorafgaand daaraan hebben stakeholders binnen de organisaties via een enquête de gelegenheid gekregen daarover mee te denken: welke handelingen voeren ze regelmatig uit? Welke soms? Wanneer is werkplekondersteuning een welkome aanvulling op de kennis en vaardigheden die ze zelf al in huis hebben? Tegen wat voor vragen lopen ze aan? De Vreeze: “Met de uitkomsten in de hand hebben we prioriteiten gesteld, waarbij we uitgaan van een taakstellend budget waarmee we 20-25 onderwerpen kunnen uitwerken. De lijst is divers, van het verzorgen van doorligplekken tot isolatievoorschriften ter voorkoming van MRSA-besmetting, triage en rapporteren volgens de SOAP-methode.”

Voortvarende aanpak

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de bijbehorende AskMe’s, waarin straks alle relevante informatie opgeknipt in kleine, overzichtelijk gerangschikte onderdelen beschikbaar komt. Onder andere in afbeeldingen, korte filmpjes en instructies. “Daarbij houden we intensief contact”, vertelt De Vreeze. “Elke 6 weken monitoren we de voortgang, bespreken we knelpunten ten aaanzien van de inhoud en stellen we vast welke vervolgstappen nodig en haalbaar zijn. Een groot voordeel van deze aanpak is dat het resultaat straks echt aansluit op de werkpraktijk. Bovendien houden we de vaart erin. Als instellingen zelf content ontwikkelen voor AskMe, zijn ze afhankelijk van hun eigen medewerkers die dit vaak boven op hun andere taken doen. In dit geval maken wij vanuit Noordhoff Health ook eigen auteurs beschikbaar vrij voor dit project. Er is dus voldoende capaciteit. Ik verwacht dat deze nieuwe bibliotheek na de zomer voor alle zorginstellingen beschikbaar komt. En het mooie is dat we het zo ontwikkelen dat deze daar eenvoudig hun instellingsspecifieke informatie en instructies aan kunnen toevoegen als dat nodig is.”