11 juni 7:08

In mei lanceerde Envida, wijk- en verpleegzorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland, EnvidaLeert! Een praktijkgerichte aanpak van leren en ontwikkelen waarin medewerkers via een geïntegreerd digitaal platform hun kennis en vaardigheden kunnen bijhouden en verrijken. Hiermee staat er een mooie basis om de leercultuur in de organisatie een positieve impuls te geven. De ambities reiken zelfs verder: bijdragen aan de strategische doelen én aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Het uitroepteken achter EnvidaLeert! staat er niet voor niets. “Het is een aansporing tot actie”, zegt Guido Sauren, HR-directeur van Envida. “We willen medewerkers in beweging brengen, stimuleren dat ze leren omdat ze het belangrijk vinden, niet omdat het moet. Dat past bij onze HR-strategie om een gezonde, aantrekkelijke, inspirerende werkomgeving te bieden voor (zorg)professionals. Waarin ze zich ontwikkelen en met trots werken. Een belangrijk uitgangspunt is: ‘Client centraal, medewerker cruciaal’.” Petra Paulus, manager EnvidaLeert!, vult aan: “We verwachten van alle medewerkers dat ze bevoegd en bekwaam zijn. Dat was al zo, maar we geven ze hierin nu meer eigen verantwoordelijkheid. Wij faciliteren dat met leeroplossingen die aansluiten bij hun behoeften en werkpraktijk. Voorheen was die aansluiting er niet altijd. Verplichte modules bleken bijvoorbeeld soms niet goed afgestemd op het functieniveau, of stonden te ver af van de dagelijkse praktijk. Bij de ontwikkeling van EnvidaLeert! hebben we alle onvolkomenheden in ons oude systeem verzameld en meegenomen als concrete verbeterpunten.”

Voor elke leerstijl en elk moment

Omdat Envida een radicaal ander pad in wilde slaan, werd besloten niet voort te borduren op het bestaande systeem, maar het nieuwe vanaf de grond op te bouwen. Vanuit de centrale vraag: wat hebben medewerkers nodig om hun taken goed uit te voeren? Veel bouwstenen komen van Noordhoff: het leermanagementsysteem zelf – LearnLinq – maar ook leermiddelen zoals leerpaden van ZorgPad Professional, taakondersteuning op de werkvloer door de digitale assistent AskMe en de Vilans Assessor, een innovatief beoordelingsinstrument om vaardig werken met protocollen te toetsen. Daarnaast biedt EnvidaLeert! bijvoorbeeld trainingen van GoodHabitz. Guido: “Met dit brede pakket komen we tegemoet aan verschillende wensen en ontwikkelbehoeften. De één leert het liefst via filmpjes, de ander via leerpaden. Medewerkers kunnen leren op de werkplek of gewoon thuis. Wij geloven in een integrale aanpak die medewerkers de gelegenheid geeft informatie tot zich te nemen op een manier die bij hen én de werksituatie past.”

Samenwerking

Bij de ontwikkeling en inrichting van EnvidaLeert! werkte Envida samen met Noordhoff en diens strategische partner Tulser. Een sterke samenwerking. Noordhoff bracht hierbij inhoudelijke en technische kennis in. Ellen van der Horst, consultant bij Noordhoff, adviseerde over de inrichting van de leeromgeving en het beleid van Envida. Als projectleider had zij een echte spilfunctie; zij bewaakte de planning, zorgde voor de wekelijkse afstemming, leidde diverse projectgroepen en besteedde veel zorg en aandacht aan draagvlak. Tulser adviseerde over onder andere de ontwikkeling van de academie en de implementatie van werkplekleren op de werkvloer. Vivian Heijnen van Tulser en het team van Noordhoff hebben samen de mogelijkheden van performance support optimaal benut. Niet alleen om de opleiding te versnellen en beter af te stemmen op de praktijk, maar ook om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In de samenwerking tussen Envida, Tulser en Noordhoff is performance support de basis om werken en leren te ondersteunen.

Succesfactoren

Samenwerking en leiderschap zijn belangrijke succesfactoren. Guido: “In een complex proces is een kundig projectleider die het overzicht houdt en strak op de bal zit, cruciaal.” Deze rol was in goede handen bij Wilfred Klaassen, die zich exclusief met het leermanagementsysteem bezighield. “Dat doe je er niet ‘even naast’”, zegt hij. “Dan bestaat het risico dat veel verloren gaat in de waan van de dag. Ik had mijn handen vrij voor alle Plan-Do-Check-Act-cycli en de in- en externe afstemming. We hebben een mooie teamprestatie neergezet.” Ellen: “Aan onze kant was die centrale aansturing vanuit Envida ook prettig: door de korte lijnen konden we snel schakelen.” Petra: “Een andere succesfactor was dat we veel medewerkers bij het project hebben betrokken. In de projectgroep waren alle geledingen van de organisatie vertegenwoordigd. Daarnaast dachten allerlei werkgroepen mee, bijvoorbeeld over verplichte modules, toetsen, ICT en communicatie. Het gevolg is dat EnvidaLeert! echt op de praktijk aansluit en al veel ambassadeurs binnen de organisatie heeft.”

Vertrouwd met digitaal

Hoewel EnvidaLeert! net uit de startblokken komt, lijkt het aan draagvlak dan ook alvast niet te ontbreken. “Direct nadat het in de lucht ging, kwam bijvoorbeeld uit de wijkzorg al de vraag om AskMe beschikbaar te stellen aan een bestaande groep basiszorgverleners”, vertelt Petra. “En dat terwijl we met de implementatie nauwelijks waren begonnen. Vergeleken bij de introductie van het Kennisplein, de voorganger van het nieuwe systeem, zijn onze zorgprofessionals nu veel meer gewend om digitaal te werken. Zo zijn ze vertrouwd geraakt met e-learning en het elektronisch patiëntendossier en met apps op hun telefoon. Dat scheelt. In de coronacrisis is het vertrouwen in digitale hulpmiddelen verder toegenomen, waardoor innovaties zoals AskMe makkelijker geaccepteerd worden. Consequent gebruik hiervan draagt ook bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg die we bieden.”

Vliegende start AskMe

Dit bleek al vóór de switch naar EnvidaLeert! Petra: “In de coronaperiode hebben we ruim vijftig extra mensen geworven, vooral wo- en hbo-studenten en oud-zorgprofessionals. Om hen snel te laten meedraaien, kregen ze een in samenwerking met Tulser ontworpen versneld opleidingstraject met onder andere e-learning en een vaardighedenclinic. Daarnaast zetten we AskMe in, als ‘TomTom voor het werken en leren’ die je stap voor stap door een taak leidt, onder andere voor handhygiëne, verzorgend wassen, hulp bij eten en drinken en steunkousen. Hierdoor konden deze extra krachten handelingen snel na de spoedopleiding zelfstandig uitvoeren. Dit ontlastte ook de vaste krachten, die hierdoor minder tijd kwijt waren aan begeleiding en dus meer tijd om zorg te verlenen. Zo maakte AskMe een vliegende start.”

Het begint pas

Corona had ook andere effecten voor EnvidaLeert! Zo stond de beschikbaarheid van betrokken medewerkers onder druk en kunnen de geplande roadshow en demonstratiesessies rondom de lancering niet doorgaan. Guido: “Alle medewerkers hebben een link per mail gekregen naar een instructiefilmpje. Ondertussen maken we interne trainers wegwijs op het platform zodat ze de werkvloer kunnen ondersteunen. EnvidaLeert! valt of staat met het gebruik; het begint nu pas.” Petra: “Onze ambitie hiermee gaat verder dan zorgprofessionals opleiden. We willen toe naar een mensontwikkelbedrijf, met een strategische aanpak van leren en ontwikkelen voor álle medewerkers. Zo dragen we ook bij aan organisatiedoelen rondom talentontwikkeling, excellente zorg, duurzame inzetbaarheid, het vinden en behouden van personeel. Daarin blijft Tulser ons ondersteunen. Ondertussen houden we onze oren en ogen open voor signalen uit de organisatie. We blijven vraaggericht werken: ook bij de doorontwikkeling staat de vraag uit en de opbrengst voor de werkpraktijk voorop. Op die manier willen we vanuit EnvidaLeert! van waarde zijn voor de organisatie.”

Over Envida

Samen met zo’n 3.000 collega’s en bijna 1.000 betrokken vrijwilligers is Envida één van de grotere zorgorganisaties in Zuid-Limburg. Zij zijn er voor mensen die hulp nodig hebben om in het dagelijks leven hun eigen gang te kunnen gaan. Meestal zijn dat mensen op leeftijd of met een chronische ziekte. Envida wil dat zij een zo goed en prettig mogelijk leven kunnen leiden. Het liefst thuis en als dat niet kan in één van hun zorgcentra in Maastricht en het Heuvelland. Envida werkt met kleinschalige teams en vindt het belangrijk dat iedereen met plezier zijn werk kan doen. Hun uitgangspunt is namelijk dat tevreden medewerkers zorgen voor tevreden cliënten.