4 oktober 1:50

Hester Vermeulen werkte jarenlang als verpleegkundige voordat ze overstapte naar de wetenschap. Daar ontdekte ze dat ze in haar tijd als zorgverlener veel dingen had gedaan die niet meer strookten met de laatste inzichten. Voor Vermeulen was vanaf dat moment voor eens en altijd bewezen: blijven leren is noodzakelijk om goede zorg te verlenen.

“Het is wetenschappelijk bewezen dat nieuwe kennis beter beklijft als je het direct kunt toepassen in de praktijk”

 

Maar hoe realiseren we een lerende omgeving voor onze zorgprofessionals als hun werkdruk torenhoog is? Als Hoogleraar Verplegingswetenschap bij afdeling IQ healthcare ​​​​van het Radboudumc houdt Vermeulen zich tegenwoordig bezig met die prangende vraag. Tijdens de Health Learning Summit die Noordhoff in september organiseerde, deelde Vermeulen haar visie op leren in het veranderende zorglandschap. Dat deed ze met passie en overtuigingskracht, waaruit duidelijk op te maken was dat Vermeulens hart bij de zorg ligt, ook nu ze niet meer ‘aan het bed staat’. “De zorg is onderhevig aan een hoop veranderingen,” stelde Vermeulen tijdens haar keynote. “Vergrijzing, technologische ontwikkelingen, meer focus op preventie, kwaliteit van leven, patiënten die meer mee willen denken en bovendien langer leven, zijn ontwikkelingen die nieuwe vaardigheden vragen van alle zorgprofessionals. Ik kan jullie vertellen: als verpleegkundige in opleiding kwam ík niet in aanraking met deze thema’s.”

 

Keihard nodig

“In feite verlangen we van zorgprofessionals dat ze meer doen voor minder geld en in minder tijd,” vatte Vermeulen haar betoog samen. “En dat kan alleen maar als we beter voor deze mensen gaan zorgen. Zodat ze niet meer burn out raken of gedesillusioneerd de zorgsector verlaten. We hebben deze mensen keíhard nodig. Hoe kunnen we ze helpen?” Vermeulen pleit voor een leven lang leren op de werkplek.

“Met werkplekleren toveren we alledaagse situaties om in waardevolle leermomenten. Het is wetenschappelijk bewezen dat nieuwe kennis beter beklijft als je het direct kunt toepassen in de praktijk.”

 

Onderzoek relevanter maken

“Werkplekleren écht inbedden in de zorg vraagt om een cultuurverandering. Het is belangrijk dat zorgprofessionals op een ‘leuke’ manier kunnen leren, daar ruimte voor krijgen en goed ondersteund worden. Ik pleit voor carrièrekansen en carrièrepaden. Daarvoor moeten we buiten de normale paden denken. Ik ben groot voorstander van duale banen waarbij iemand onderzoek doen combineert met werken in de praktijk of onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook deels in het ziekenhuis en deels in de wijk werkt. Hierdoor ontstaat kruisbestuiving en ketendenken. Geef verpleegkundigen de ruimte om te ontwikkelen niet alleen maar langs ‘de lijn’ maar ook in innoveren, kwaliteitsverbeteringen en onderzoek. Geef hen kans om te studeren naast hun werk. Zelf heb ik mijn werk aan het bed nooit kunnen combineren met de wetenschap terwijl het me veel had gebracht als ik vraagstukken uit de praktijk had kunnen gebruiken om onderzoek relevanter te maken. ”

 

“Creëer een positieve en innovatieve werkomgeving, waarin alle schakels uit de keten met elkaar samenwerken,” besluit Vermeulen. “Met ervaring op verschillende plekken in de keten bevorder je kruisbestuiving en dat draagt geheid bij aan kwaliteit en veiligheid.”