7 juli 9:38

Zorgprofessionals hebben doorgaans drukke diensten waarin veel te doen is. Daarnaast wordt van ze verwacht dat zij hun kennis op peil houden. Niet iedereen is even enthousiast om verplichte scholing te volgen. Voor een werkgever ligt daar dus een interessante uitdaging. Hoe motiveer en stimuleer je medewerkers om hiermee aan de slag te gaan? Wij hebben enkele tips voor je op een rijtje gezet! 

1. Zet andere manieren van leren in

Jarenlang was het gebruikelijk om klassikaal te leren of urenlang kennis in je hoofd te stampen. Maar dankzij de ontwikkeling van diverse, nieuwe (online) leervormen kan het tegenwoordig veel leuker en interactiever. Denk bijvoorbeeld aan korte leereenheden, zoals microlearning. In maximaal tien minuten wordt, door bijvoorbeeld een video of audiofragment, de leerstof aangeboden. Op die manier blijft het behapbaar en houdt iemand de aandacht er goed bij. Een andere manier is social learning. Bij deze manier van leren is de sociale context van belang. Je leert ván en mét elkaar in een driehoek tussen gedrag, omgeving en persoon. Dat kan zowel offline als online. Bijvoorbeeld door samen met een groep een training of les te volgen en dit daarna met elkaar te bespreken. Of juist door op een online platform e-learnings te volgen en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Zo wordt leren een stuk minder eenzaam.

2. Maak het levend

Naast het aanbieden van de juiste leervorm, is het belangrijk dat je het vuurtje om te leren blijft aanwakkeren. Wijk daarom eens af van de geijkte paden door een inspiratiesessie te organiseren. Samen met je team ga je op een interactieve manier in gesprek over wat je allemaal kunt leren. Of je zoekt naar waar de behoeftes liggen als het gaat om scholing. De energie en het plezier staan hierbij voorop, waardoor deze sessies vaak heel veel kunnen opleveren. Een andere manier om het leren te promoten, is de inzet van roadshows. Hiermee presenteer je de scholingen op een andere manier. Bijvoorbeeld door de inzet van een theatershow of een interactieve workshop.

3. Laat de inhoud aansluiten op de behoeften van de medewerker

Zorgprofessionals zijn gewend om de hele dag te ‘doen’. Eindeloos door stoffige materie gaan, die bovendien niet aansluit op de praktijk, kan dus rekenen op weinig enthousiasme. Door de lesstof levendig te brengen, houd je iedereen goed bij de les. Hoe je dat doet? Door concrete casussen of onderwerpen te gebruiken die duidelijke raakvlakken hebben met de werkvloer. Hierdoor herkent de medewerker zichzelf of zijn werk erin en wordt de stof stukken herkenbaarder. Bovendien kan iemand zo het geleerde direct toepassen op de werkvloer. Een win-winsituatie dus. Een andere manier om te zorgen dat de inhoud aansluit op iemands behoeftes, is door te kijken welke leervorm het beste bij iemand past. Op die manier kun je achterhalen waar de kwaliteiten en valkuilen van iemand liggen. Het zorgt voor een lesprogramma op maat én daardoor behoudt de zorgprofessional zelf de regie. Door alleen maar van hogerhand te bepalen wat iemand moet leren, wek je irritatie – en dus demotivatie – in de hand.

4. Draag trainingen en richtingen aan

De zorg is continu in beweging. Dat betekent dat er een ontzettend groot aanbod is van trainingen en scholingen. Logisch dat de medewerker soms door de bomen het bos niet meer zien. Ga daarom het gesprek aan. Vraag waar iemand zich verder in wil specialiseren. Denk als werkgever mee in mogelijkheden en niet in beperkingen. Kom met trainingen die passen bij de medewerker en die van toegevoegde waarde zijn voor de functie. Kom je er samen niet uit? Bied dan eens een gesprek met bijvoorbeeld een loopbaancoach of studiebaanbegeleider aan. Door mee te denken over welke richtingen mogelijk zijn, zorg je voor tevreden medewerkers die zich gezien en gehoord voelen.

5.Stimuleer om door te leren

‘Continue leren’ is een veelgebruikte term. In de zorg is dat niet anders. Hoewel niet iedereen zit te wachten op een vierjarige opleiding, is er nog genoeg variatie mogelijk. Wat daarbij een extra stimulans kan zijn: maak iemand aandachtsvelder in datgene waar iemand zich verder in specialiseert. Zo blijft een medewerker voortdurend bezig met het eigen onderwerp en is diegene extra gedreven om aansluitende scholingen hierover te volgen. Bovendien kan deze werknemer kennis overbrengen op andere collega’s en zo ook stimuleren om zich verder te blijven ontwikkelen. 

Een motiverend leeraanbod in jouw organisatie aanbieden? Neem contact met ons op.