25 mei 7:36

De helft van de ouderenzorgorganisaties in de regio Utrecht is aangesloten bij REIN, een programma dat medewerkers ondersteunt op het gebied van leren en ontwikkelen. Het bijbehorende platform ikbenrein.nl telt een halfjaar na livegang al bijna 4.500 gebruikers. En daar komen er elke week 100 tot 200 bij. Projectmanager Yvonne Vredendaal (Careyn): “De eerste signalen zijn positief, bij alle deelnemende organisaties.”

REIN, een initiatief van de ouderenzorgorganisaties Careyn en QuaRijn, kwam tot stand met ontwikkelgelden van het Zorgkantoor. “Het gezamenlijke doel is om het kwaliteitskader voor ouderenzorg in de regio een impuls te geven en leren van en met elkaar te stimuleren”, vertelt Yvonne. “Ook tussen zorgorganisaties onderling en liefst op een vernieuwende manier. Bij de invulling daarvan hebben we ons gericht op persoonsgerichte zorg, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Omdat die drie thema’s invloed hebben op de kwaliteit van de zorg en elkaar daarin kunnen versterken.”

Meer dan functioneel

Zo kwam het projectteam uit op een breed maar samenhangend aanbod. De naam REIN verwijst naar het fictieve personage in het programma dat professionals helpt met leren. Noordhoff participeert met zorginhoudelijke leerpaden (ZorgPad Professional) en de virtuele werkplekassistent (AskMe). Daarnaast kunnen zorgverleners onder meer via GoodHabitz-modules algemene vaardigheden opdoen of meer inzicht krijgen in hun talenten en mogelijkheden met een talentenscan en een 360°-feedbacktool. Deze en andere online onderdelen worden offline ondersteund met allerlei activiteiten, zoals workshops en spellen om de cliënt, elkaar en elkaars kwaliteiten op een speelse manier te leren kennen. “Daarin onderscheidt REIN zich. Het biedt een gevarieerd en laagdrempelig aanbod voor diverse organisaties en álle medewerkers – zorg en staf – dat echt aanzet tot leren.”

Goed gebruik

In die opzet lijkt REIN in elk geval geslaagd: het gebruik van het platform neemt hand over hand toe. Yvonne: “In september gingen de eerste tien organisaties live en de afgelopen drie maanden nog eens zes. Ongeveer een derde van hun medewerkers is inmiddels actief op het platform, heel mooi voor vrijwillige deelname. En de aanmeldingen blijven komen, ook in deze coronatijd. Het leeraanbod is populair. Zo zijn er bijna 1.000 GoodHabitz- en 3.000 Noordhoff-trainingen gedaan, waaronder de laatste tijd veel rondom Covid-19, isolatie en handhygiëne.”

Verslavend

Bemoedigende resultaten, die gestut worden door positieve feedback via verschillende kanalen. “We horen verhalen van mensen die het bijna verslavend vinden en uit zichzelf allerlei trainingen doen en tools proberen. Precies wat we hoopten. Anderen zijn enthousiast en zoeken naar wegen om het leeraanbod van REIN in te passen in hun bestaande projecten en leerprogramma’s. Sommige mogelijkheden moeten ook nog groeien, zoals het REINplein, een online ontmoetingsplaats waar deelnemers kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dat is voor de meesten nieuw, zoiets heeft tijd nodig.”

Missie geslaagd?

Hoe pril de ervaringen met REIN ook zijn, voor de doelstellingen ziet het er gunstig uit. “Met REIN hebben partijen een pakket in handen dat helpt de bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers aantoonbaar te maken. Zeker voor de kleinere organisaties een belangrijke reden om met REIN te werken. Innovatief is REIN ook, vooral als integraal programma: haast nergens wordt zo veel op één plek op een aantrekkelijke manier aangeboden. Voor alle instellingen zitten er wel vernieuwende elementen in. Voor de één begint dat al bij online leren, voor de ander is juist het microleren of de geavanceerde werkplekondersteuning via AskMe nieuw. Bijna elke deelnemende organisatie ziet mogelijkheden om met REIN de HR-cyclus te professionaliseren.”

Verdere stappen

De komende tijd wil het projectteam met name die laatste mogelijkheid nog steviger onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd zet het zich ervoor in om ook de andere VV&T-organisaties in de regio aan REIN te verbinden. Ze hopen na de zomer de offline implementatieactiviteiten te kunnen herstarten. “Verder gaan we vooral op deze voet door; als je ziet wat REIN nu al doet en wat er nog voor potentie in zit, dan zitten we op de goede weg.”

Inzichten van Yvonne om te delen

 • Zorg voor draagvlak
  Zorg dat leidinggevenden zelf goed weten wat het programma biedt en dat ze hun medewerkers stimuleren om het te gebruiken. En breng daarnaast voldoende ambassadeurs in stelling om het lopend vuurtje aan te wakkeren.
 • Stimuleer gebruik ook offline
  Het gebruik van een online platform begint toch vaak offline, met de nodige informatie, begeleiding en een beetje oefening. Gelukkig kunnen wij dat faciliteren, onder andere met teamcoaching en workshops waarin gebruikers met REIN aan de slag gaan.
 • Houd rekening met digitale vaardigheden gebruikers
  Houd er rekening mee dat niet iedereen dezelfde digitale vaardigheden heeft. Ondanks dat we hier al rekening mee hielden was dit voor ons alsnog een leerpunt. En aanleiding om bijvoorbeeld het inlogproces nog verder te vereenvoudigen.
 • Verbind een leeraanbod met de dagelijkse praktijk
  Hoe leuk en uitnodigend het leeraanbod ook is, het landt beter als je het weet te verbinden met de dagelijkse werkpraktijk, lopende projecten en plannen in een organisatie. Vandaar dat REIN een leeroplossing heeft voor veel dagelijkse vraagstukken in de ouderenzorg