8 maart 11:33

“De leercoaches maken van werksituaties slimme leersituaties”

Halverwege 2023 openen de deuren van de nieuwbouw van Tergooi MC in Hilversum. Een mooi moment om ook een nieuwe manier van werken en leren te lanceren. De Tergooi MC Academie, met Nynke Dijkhof als een van de Opleidingsadviseurs, bereidt zich voor met verschillende projecten. Project Leercoach is een voorbeeld en maakt van werksituaties slimme leersituaties. Acht vragen over dit project aan Nynke. 

> Tergooi MC zet leercoach in bij werkplekleren
> Nieuwe maar ook ‘zittende’ medewerkers profiteren
> Benieuwd naar de valkuilen? Lees deze Q&A!

Vertel: vanwaar deze nieuwe aanpak van werken en leren?

“Natuurlijk staat de nieuwbouw los van onze L&D-strategie, maar het nieuwe gebouw helpt ons wel om naar een nieuwe werkwijze toe te werken. Die route begon een paar maanden geleden; we schoven aan de tekentafel en zetten uiteen wat we willen en hoe dat eruit moet komen te zien. Het uitgangspunt bij Tergooi MC is: altijd en overal leren, met elkaar, met plezier, met resultaat en vanuit een waarderend perspectief. Zoveel mogelijk met behulp van slimme technologie. Want we willen voorbereid zijn op de toekomst. Interprofessioneel en werkend leren, met de nadruk op eigen regie en verantwoordelijkheid bij de professional zelf. Uit de tekentafelfase en een rondgang door de organisatie kwam een plan van aanpak. We gingen aan de slag met vijf thema’s en vormden twee werkgroepen.”

En hoe kwam project Leercoach hieruit rollen?

“Een van de thema’s werd ‘Organiseren van werkplekondersteuning’. We hadden al langer Opleidingsadviseurs en Werkbegeleiders bij Tergooi MC. Die eerste houden zich vooral bezig met formeel leren. De Werkbegeleiders focussen meer op leren op de werkplek. Maar we zagen dat zij door de waan van de dag niet alles uit hun rol konden halen. Ze hadden simpelweg te maken met tijdgebrek. We introduceerden de nieuwe rol van leercoaches, die tussen de Opleidingsadviseurs en Werkbegeleiders in kwamen te staan. Overigens hadden we per afdeling al een medewerker met aandachtsgebied opleiden, die de studentenbegeleiding coördineert en ondersteunt.”

Hoe ziet de pilot eruit?

“Op dit moment hebben we zes leercoaches, die werken op de algemene verpleegafdelingen. Het zijn verpleegkundigen die acht uur per week mogen besteden aan hun rol als leercoach. Ze werken mee aan het opzetten van een structuur waarbij werksituaties leersituaties worden. De leercoaches voeren gesprekken met medewerkers die een opleiding doen, bijvoorbeeld over de voortgang. Ze coachen ook de werkbegeleiders. Zo vangen ze precies dat stukje op dat door de alledaagse drukte te weinig aandacht kreeg. Belangrijk detail: er is niet alleen aandacht voor de medewerker in opleiding maar juist ook voor de ‘zittende’ medewerkers die nooit uitgeleerd zijn. Medewerkers zijn met hun hele team samen aan het leren; interprofessioneel leren ten voeten uit. Het is echt een cultuurverandering binnen ons MC dat iedereen leert tijdens het werk, ook zittende medewerkers. Het project Leercoach sluit daar heel mooi bij aan.”

Kun je iets vertellen over de middelen die leercoaches inzetten?

“Na een teamoverleg wordt tegenwoordig regelmatig een leermoment georganiseerd door de leercoaches. De leercoaches halen inspiratie uit het boek Werkvormen in de zorg.  Er is een Kletspot geïntroduceerd met kaartjes waarmee je een kort gesprekje kunt opzetten. Leercoaches verwijzen medewerkers door naar de soft skills trainingen van Goodhabitz. En de net gelanceerde Bila boost is de ultieme korte interventie waarbij twee collega’s met elkaar in gesprek gaan over een heel specifiek onderwerp. Zoals de werking van een wondpomp op door dermatologieverpleegkundigen. Er gebeurt zóveel leuks!”

Wat brengt dit project de medewerkers?

“Mensen vinden leren weer leuk. Ze hebben het gevoel dat er aandacht en ruimte is om te leren. Dat horen we veelvuldig terug. Ook wordt het als positief ervaren dat er creatieve oplossingen worden bedacht. De leercoaches komen zelf met hele mooie interventies. Zo lanceerden ze laatst een mooie poster over studentbegeleiding. De leercoaches hebben een incompany training van drie dagen gevolgd om hun rol als leercoach goed neer te kunnen zetten en hun coachingsvaardigheden te versterken. Ook nemen ze deel aan intervisiegroepen, zodat ze scherp blijven op hun eigen presteren. Zo leren de leercoaches zelf óók en gaan medewerkers nog meer profiteren van de kracht van dit project.”

Hoe ervaren de leercoaches zelf hun rol?

“Veel van hen geven aan zelf ook gegroeid te zijn. Ze hebben geleerd om goede vragen te stellen. En ook dat het goed is om af en toe achterover te leunen en de medewerkers zelf iets te laten ontdekken. Ze krijgen veel terug van de medewerkers die ze coachen.”

Wat zijn de eerste resultaten?

“We hebben voor de start een nulmeting gedaan en een masterverpleegkundige doet nu onderzoek naar het nut en de noodzaak van de leercoach in Tergooi MC. Maar de eerste geluiden zijn enorm positief dus ik heb er alle vertrouwen in. De samenwerking met de leercoaches geeft iedereen veel energie. Mooi om te zien!” Hoe de rol van leercoach in Tergooi MC in de toekomst vormgegeven zal worden, hangt af van de uitkomsten van het onderzoek.

En valkuilen…zijn die er ook?

“Zomaar even een nieuwe rol lanceren vraagt ook om oog hebben voor wat je daarmee veroorzaakt. Een Regieverpleegkundige heeft ook ‘coachen’ in zijn of haar profiel staan. Je mag dus niet ieders rollen en functies uit het oog verliezen en je moet zorgen dat je dit goed in kaart brengt en kaders schept. Verder moet je bedenken dat de leercoaches ook nog altijd verpleegkundigen zijn, die als zodanig ingezet kunnen worden als een collega ziek is. Ook op je leercoach-dag. Als leercoach moet je dan voldoende haar op de tanden hebben om die dag terug te vorderen.”