21 januari 7:41

In het St. Antonius Ziekenhuis bewijst AskMe goede diensten: van oktober 2019 tot oktober 2020 – het grootste deel van de pilotfase – werd deze digitale werkplekassistent 5444 keer geraadpleegd. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf gebeurde dit zelfs 831 keer in één week. Het ziekenhuis blijft de tool dan ook inzetten als strategisch leermiddel.

AskMe geeft medewerkers in enkele muisklikken de informatie die ze op dat moment nodig hebben. “Daarmee sluit de tool mooi aan bij hoe wij tegenwoordig naar leren kijken”, vertelt Frans Klomp, adviseur opleiding & ontwikkeling bij de St. Antonius Academie. “Voorheen boden we vaak trainingen aan op de Academie, in plaats van in de praktijk. Waarbij zich altijd een transferprobleem voordeed: hoe maak je de vertaalslag van wat je in een trainingslokaal geleerd hebt naar je eigen werk? Nu kijken we eerst wat medewerkers zelf ‘on the job’ kunnen leren. Omdat het leerrendement daar het hoogst is: je leert het meeste van wat je in de praktijk meemaakt. Mensen vinden leren prettig als het dicht bij de praktijk blijft. Het leren op de werkplek faciliteren we onder andere door te werken met werkbegeleiders, coaches en superusers en supportmiddelen zoals quick reference cards. Met AskMe bieden we zorgprofessionals nu ook de mogelijkheid om heel snel gerichte taakinstructies op te zoeken.”

Waarde bewezen

Oorspronkelijk zou de pilot met AskMe een halfjaar duren, maar de Academie besloot deze met een jaar te verlengen. Frans: “Voor medewerkers is het echt nieuw dat ze, naast een collega aanschieten als ze iets niet weten, nu ook een digitale applicatie kunnen raadplegen. Het kost tijd om daaraan te wennen. Bovendien liepen we aanvankelijk tegen wat technische hobbels aan waardoor het gebruik achterbleef, en was AskMe ook nog niet zo goed gevuld door onze organisatie. Wel zagen we dat het gebruik langzaam toenam en dat de medewerkers die de tool ontdekt hadden, er positief over waren. Reden genoeg om door te gaan. In het jaar erna heeft de tool zijn waarde zeker bewezen. Tijdens de eerste coronagolf schoot het gebruik omhoog. Vooral instructies gerelateerd aan Covid-19-zorg wisten de medewerkers goed te vinden, zoals patiënten in buikligging draaien en het gebruik van het nieuwe uitzuigapparaat, de Laerdal Suction Unit.”

In één à twee weken een nieuw onderwerp

Wat in deze periode ook goed uitkwam, is dat het eenvoudig is om nieuwe onderwerpen – of leerobjecten – in AskMe in te voeren. “Deze mogelijkheid tot ‘rapid e-learning development’ is een belangrijke extra reden dat we AskMe zo geschikt vinden”, zegt Frans. “Met hulp van een praktijkexpert kunnen we in één tot twee weken een nieuw onderwerp in de tool zetten. Die dan meteen in de praktijk te gebruiken is. AskMe biedt dus niet alleen gebruiksgemak voor de zorgprofessionals die ermee werken, maar ook voor de ontwikkelaars.”

Uitbreidingsplannen

Inmiddels heeft het Antonius Ziekenhuis ongeveer 25 onderwerpen in AskMe staan. “Dit aantal willen we het komende jaar verdubbelen, en daarna steeds verder. Hierbij kijken we goed naar de vraag vanuit de organisatie: rondom welke onderwerpen is er behoefte aan dit soort taakinstructies? Ook inhoudsexperts dragen ideeën aan. Daarnaast halen we onderwerpen van de AskMe marktplaats waar zorginstellingen de leerobjecten aanbieden die ze zelf ontwikkeld hebben. Die vormen vaak een heel bruikbare basis die we vervolgens snel kunnen aanpassen voor onze eigen organisatie.”

Op naar 95% bekendheid

Frans verwacht dat een breder aanbod in AskMe gaat bijdragen aan een nog verdere toename van het gebruik. “Hoe groter de kans dat zorgprofessionals in AskMe het antwoord vinden op een vraag waar ze in de praktijk tegenaan lopen, hoe sneller ze ernaar terugkeren. We gaan er ook nog meer werk van maken om de bekendheid van AskMe in de organisatie te vergroten. Het streven is dat 95% van de zorgprofessionals eind 2021 weet dat deze tool beschikbaar is. Om het gebruik verder te stimuleren, willen we ook meer zicht krijgen op wie AskMe precies gebruiken, wat zij ervan vinden en of het hen helpt bij hun taakuitvoering. Zodat we daarop kunnen inspelen.”

Leeroplossing voor strategische doelen

De Antonius Academie ziet AskMe ook als leeroplossing voor strategische doelen van het ziekenhuis. “Denk aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg of het beheersen van risico’s”, legt Frans uit. “Zo hebben we een AskMe-leerobject ontwikkeld naar aanleiding van levensbedreigende risico’s bij het verwijderen van een drain na een operatie. Een ander voorbeeld is de inzet van AskMe bij de introductie van het nieuwe uitzuigapparaat LSU. Voorheen zouden we instructiebijeenkomsten georganiseerd hebben; nu konden we het hele leerproces met AskMe opvangen. Heel efficiënt, en met behoud van kwaliteit en veiligheid.”

Waarom Frans Klomp (Antonius Academie) AskMe aanbeveelt:

  • AskMe heeft zich bewezen als waardevol leerinstrument voor het ziekenhuis.
  • AskMe voorziet in een behoefte bij medewerkers om informatie snel en digitaal ter beschikking te hebben.
  • Door korte taakinstructies, afbeeldingen en filmpjes van enkele seconden, weten zorgprofessionals direct hoe ze de taak moeten uitvoeren.
  • Bekend is dat gelijktijdig aanbieden van visuele en tekstuele informatie het leren krachtig bevordert (principes van breinleren en cognitieve load theory).
  • De onderwerpen zijn snel en makkelijk te ontwikkelen, in de tool te zetten en aan te passen.