23 januari 8:17

Als zorgprofessional sta je continu onder een vergrootglas: doe je de dingen wel op de juiste manier, ben je wel bekwaam om zorg te verlenen, weet je voldoende over de zorgverlening rondom een specifieke zorgvrager, ben je wel klantgericht genoeg? Transparantie in de zorg heeft geleid tot inzicht in de geleverde zorg door zorgprofessionals. Het helpt de zorgvrager een keuze te maken in de aangeboden zorg. Doordat veel informatie over ziekte te vinden is op internet zijn de patiënt of cliënt en zijn naasten beter geïnformeerd en stellen zij kritische vragen. Zij verlangen kwaliteit van zorg!

Verschillende instanties toetsen hierop door middel van de (kwaliteits-)standaarden die zij stellen aan de zorgverlening, denk aan de Wet BIG, WKKGZ, zorgverzekeraars en IG(J). En, niet te vergeten, de kwaliteitskeurende instanties als NIAZ-Qmentum of JCI en de kwaliteitskeurmerken vanuit patiënten- en beroepsverenigingen. Al deze instanties zijn in feite bezig met het toetsen van jou als zorgprofessional, of je voldoende kwaliteit van zorg levert.

Pak de regie
Toetsing speelt een belangrijke rol in het aantoonbaar maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Door het afnemen van toetsen worden je kennis en vaardigheden getest en je voortgang hierin bijgehouden. De kwaliteitsdashboarden worden steeds langer. Met deze aanpak is weinig maatwerk mogelijk en verlies je tijd die juist nu in verband met de krapte zo kostbaar is.

Je hebt het zelf vast ook wel eens meegemaakt: hoe frustrerend het is als toetsing niet afgestemd is op je ervaringen. Pak dus als professional de regie. Dit kan al door te starten met jezelf af te vragen: “Wat en hoe wil ik toetsen?”. Het is tijd om op een andere manier je bewijzen te gaan verzamelen.

Hoe bewijs je nou dat je kwaliteit van zorg verleent?
De ontwikkelingen binnen de zorg gaan snel. Kennis verandert en wordt meer, dit alles heeft impact op je zorgverlening. Het betekent dat je dit met regelmaat bij moet houden. Naast het lezen van vakliteratuur en het volgen van een scholing, symposium of e-learning zijn er ook steeds meer alternatieven om dit te doen, namelijk het lezen van een whitepaper, een blog of het luisteren naar een podcast. Op social media wordt ook interessante informatie gedeeld. In korte tijd houd je je kennis hiermee up to date en – bijkomend voordeel – je bepaalt zelf wat je wilt leren. Wist je dat al deze vormen om je vak bij te houden bijdragen aan je aantoonbare bekwaamheid? Je hoeft het alleen maar toe te voegen in je (e-)portfolio.

Vaardigheden
In de praktijk wordt naast up to date kennis ook van je verwacht dat je de juiste dingen doet; de handelingen volgens de laatste richtlijnen uitvoert. Met regelmaat wordt aan je gevraagd om in de praktijk te laten zien dat je de vaardigheden op de juiste manier uitvoert, de welbekende praktijktoetsing of assessment. Echter, leren is een continu proces en geen momentopname. Vraag eens aan een collega om feedback of reflecteer eens op je eigen handelen. Hierdoor kom je erachter wat je nog niet kunt of wist. Zo kun je groeien in je eigen professionaliteit en daarmee je kwaliteit van zorg verbeteren.

Etalage
Het laten zien van wat je weet en kunt, bepaalt de inhoud van je toetsing. Dit vraagt van jou dat je bijhoudt welke ervaringen je hebt opgedaan gedurende je werkzaamheden. Dit kan op verschillende manieren. Denk eens aan het maken van een wiki over je ervaring met een patiënt of cliënt, hou eens bij hoe vaak je een handeling uitvoert, deel je kennis of stel een vraag op intranet of social media. Zo zijn er vast nog vele andere manieren te bedenken. Durf jezelf in de etalage te zetten om te laten zien wat je kunt. Alleen dan kan de organisatie zijn beleid aan gaan passen aan de behoefte van jou als zorgprofessional.

Noordhoff
Toegenomen zelfregie en nieuwe vormen om je bekwaamheid aan te tonen, vragen ook van verscheidene instanties en organisaties om een andere kijk op toetsing. Noordhoff is samen met klanten bezig het toetsbeleid te herzien, met als doel om aan te sluiten bij het veranderende leer- en werklandschap in de zorg.

 

Wil je meer informatie?

Neem contact met mij op via S.deVreeze@noordhoff.nl of bel via 06 13 38 10 50.