25 maart 7:22

Met Single Sign-On (SSO) vergroot je de toegankelijkheid en het gebruik van AskMe. De medewerkers in jouw organisatie hoeven geen inlognamen of wachtwoorden meer te onthouden. Ook heeft het voor jouw organisatie grote voordelen qua veiligheid en beheer. Inmiddels zijn dan ook twaalf organisaties over op SSO.

We zetten de voordelen voor jouw organisatie op een rij:

  • Je volgt de geldende beveiligingsregels, zoals two factor authentication.
  • Het gebruiksbeheer ligt in jouw organisatie op één plek, hierdoor ontstaat geen schaduw administratie in externe systemen zoals AskMe.
  • Je bepaalt zelf, wie er wel/geen toegang tot de applicatie krijgen.
  • De applicatie is eenvoudig als een tegel te koppelen aan de gebruiker of intranet, waardoor de toegang nog meer wordt vereenvoudigd.
  • Geen afhankelijkheid van andere applicaties zoals een leerplein van waaruit je met LTI toegang zou kunnen verkrijgen!

Hoe werkt het technisch?

AskMe kan met veel verschillende Identity providers (IDP) koppelen op basis van OpenID Connect. Zo heeft AskMe al koppelingen met Active Directory (>ADFS 4.0), HelloID, VMware en sinds afgelopen week ook Azure Active Directory (eenvoudig te integreren in een Microsoft-365 omgeving). Eén derde van de organisaties die nu live is, maakt gebruik van Azure AD.