27 november 10:28

Met AskMe kun je als instelling professionals op de werkplek ondersteunen. Wil je met werkplekleren aan de slag en weet je eigenlijk niet zo goed welke stappen je moet zetten? Wil je een vertaling maken van theorie naar de praktijk? Of, zie je op tegen de contentontwikkeling? Vanuit Noordhoff hebben we een ervaren consultantsteam dat je hierbij kan helpen. In dit artikel vertellen we meer over de mogelijkheden die er zijn om jou te ondersteunen.

Projectleidersrol en uitbesteden contentontwikkeling
De consultant van Noordhoff kan als projectleider fungeren bij de implementatie, het maken van AskMe leerobjecten (content) en het ophalen van informatie bij inhoudsdeskundigen. De consultant werkt daarin samen met een vast aanspreekpunt binnen jouw organisatie. Op verschillende vlakken kunnen consultants adviseren of werk uit handen nemen.

De consultant geeft advies over:

  • Performance support binnen jouw organisatie
  • Rapportage mogelijkheden en opvolging rapportage gegevens
  • Borging van AskMe in jouw organisatie

De consultant kan ondersteuning geven op het gebied van:

  • Projectmanagement
  • Ontwerpen en ontwikkelen (bouwen) leerobjecten
  • Implementatie van AskMe
  • Communicatievraagstukken

Ontwikkeling AskMe leerobjecten
Bij aanvang van een project worden er afspraken gemaakt wie gaat ontwikkelen en welke rollen zij hebben in de ontwikkeling van AskMe leerobjecten. Samen met  bijvoorbeeld afdeling Opleidingen of afdeling Kwaliteit en Veiligheid gaat de consultant het proces en planning opzetten en accorderen. De consultant kan zelf de objecten maken, maar ook adviseren bij het maken van objecten wanneer jullie eigen inhoudsdeskundigen deze samenstellen.

Bij het maken van leerobjecten vraagt de consultant goed uit wat de leervraag is. Hij/zij bepaalt samen met jou welke leeroplossing het beste aansluit bij de leervraag. Het ontwerpen en bouwen van leerobjecten vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Ieder leerobject dient te voldoen aan strenge eisen qua inhoud en opbouw.

Belangrijk zijn ook het gebruik van de stijlgids en multimedia. Daarnaast dienen afspraken gemaakt te worden over het feedbackproces en het actualisatieproces.

Uitrol AskMe in de organisatie
De Noordhoff consultant kan een rol spelen bij de uitrol van AskMe in de organisatie. Bijvoorbeeld door een pilot te begeleiden. Samen met de klant wordt besproken op welk vlak er ondersteuning nodig is. Hiervoor wordt dan een project op maat vastgesteld in een plan van aanpak.

Wil je performance support versnellen in jouw organisatie en kun je onze hulp daarbij gebruiken? Neem gerust contact op via Brigitte Jager via 06 10 56 16 31 of mail naar b.jager@noordhoff.nl