7 juli 9:41

Met een zorgsector in zwaar weer staat leren en ontwikkelen binnen zorgorganisaties vaak onder druk. Jammer, want juíst in deze tijden is het optimaal benutten van je menselijk kapitaal essentieel. Uit de Studytube Learning & Development monitor 2022* – een onderzoek onder 181 zorgorganisaties in de care- en cure-sector – blijkt dat maar liefst 59% van de HR-professionals in de zorg vindt dat het potentieel van ‘hun’ medewerkers onvoldoende benut wordt. Dat kan beter…maar hoe?   

Hoewel het belang van leren en ontwikkelen voor de toekomstbestendigheid van zorgorganisaties vaak wordt erkend, geeft 51% van de HR-professionals in de zorg te kennen dat andere activiteiten prioriteit krijgen. Bij minder dan de helft van de zorgorganisaties is het hebben van een leercultuur topprioriteit. Vooral ‘de waan van de dag’ gooit roet in het eten. Trainingen worden uitgesteld of soms zelfs helemaal afgezegd. En dat werkt niet bepaald motiverend.   

Niet op de hoogte

Volgens het rapport investeren de meeste zorgorganisaties wel in leermiddelen. Ook voorzien bijna alle organisaties in een leerbudget. Bij een meerderheid van de zorgorganisaties kunnen medewerkers makkelijk zélf opleidingen en trainingen boeken. Des te opvallender dat ruim de helft van de HR-professionals (55%) aangeeft dat medewerkers weinig gebruik maken van de leer- en ontwikkelmogelijkheden die ze hen bieden. Daarnaast meent 31% van de HR-professionals dat medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van het leeraanbod.  

Aandacht

Het is dus niet alleen het potentieel van de medewerkers maar ook dat van het leeraanbod dat niet volledig wordt benut. Werk aan de winkel! Als we uitgaan van het gevleugelde gezegde ‘Alles wat aandacht krijgt, groeit’, moeten we dus zorgen voor aandacht. Maar welk soort aandacht doet groeien en bloeien? Hoe kun je het slapende potentieel binnen jouw organisatie wakker schudden? Vijf suggesties.  

 1. Maak van leren een voorwaarde voor groei

Uit de Studytube Learning & Development monitor 2022 blijkt dat het HR-managers zou helpen als het belang van L&D meer wordt ingezien door hun directie. Ze zien dit zelfs als bepalender dan bijvoorbeeld meer budget, meer tijd, een duidelijkere visie of meer communicatie over de mogelijkheden. Maar hoe krijg je het belang van leren op de agenda? Een strategie kan zijn: verbind leren aan organisatiedoelen. Maak van L&D een logische voorwaarde voor organisatorische vooruitgang. En handel daar ook naar: bied medewerkers continu L&D-mogelijkheden aan, wijs ze op deze mogelijkheden en maak ook hèn duidelijk dat ze – door zelf in beweging te blijven – bijdragen aan de groei en toekomstbestendigheid van de héle organisatie.  

 2. Zet het aanbod in de etalage

Bij 24% van de medewerkers in de zorgsector wordt het leeraanbod bijna nooit onder de aandacht gebracht. Niet gek dus dat budgetten blijven liggen en menselijk potentieel lekker verder dut. Hier ligt een duidelijke taak voor managers – die het aanbod om te leren en ontwikkelen als vast gespreksonderwerp bij de koffieautomaat en in de jaarlijkse gesprekscyclus moeten opnemen – én voor HR-afdelingen. Zoals Homam Karimi (CEO van Studytube) het treffend omschrijft: “HR- en L&D-professionals zijn geen marketeers maar het loont écht om duidelijk en regelmatig te communiceren over hoe, waar en wanneer je medewerkers kunnen werken aan hun ontwikkeling. Anders is het net alsof je een mooie auto in je garage hebt staan, maar je de sleutel niet kan vinden – en dat is gewoon zonde.”  

 3. Maak leeraanbod persoonlijk

Weet jij eigenlijk wel wat jouw medewerkers allemaal kunnen? Misschien is dat wel veel meer dan hetgeen er in hun functieomschrijving staat. Door het individu centraal te stellen en te kijken naar wat een medewerker al kan, maak je leren menselijker en persoonlijker. Zorg voor een goede mix in het leeraanbod en geef medewerkers de mogelijkheid zelf ideeen aan te dragen voor leervormen en -content. Met gepersonaliseerd leren zet je een belangrijke stap in de richting van een inspirerende leercultuur die uitdaagt. 

4. Ken je medewerker (en maak leren leuker!)

Mensen vinden het doorgaans leuker om een talent verder te ontwikkelen dan om iets te moeten leren wat ze nog helemaal niet kunnen. Het ontwikkelen van talenten geeft positieve energie en intrinsieke motivatie, versterkt zelfregie en leidt tot meer betrokkenheid bij de organisatie. Zorg er dus voor dat er ruimte is voor medewerkers om hun persoonlijke drijfveren en talenten te verbinden aan de waarden en doelstellingen van de organisatie. Weet wat medewerkers blij maakt, waar hun talent ligt en wat voor hen zingeving betekent.  

 5. Wees creatief (en creëer participatie!)

Is leren en ontwikkelen een heikel punt vanwege krappe budgetten of fikse bezuinigingen? Slapend talent wakker maken hoeft geen kostbare zaak te zijn. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind. Stimuleer een medewerker bijvoorbeeld door hem of haar meer verantwoordelijkheid te geven. Ken een medewerker een bepaalde rol toe en geef ‘m de ruimte om zich daarin te ontwikkelen. Ook kun  je denken aan vakbeurzen en abonnementen op vakbladen om kennis op een leuke manier bij te houden. En wist je dat de leervoorkeur van zorgprofessionals ‘partciperen’ is? Creatief zijn kan dus ook betekenen: samen een casus bespreken of kennis delen door de dialoog met elkaar aan te gaan.  

Aan de slag met onbenut talent in jouw organisatie? Neem contact met ons op 

* De Studytube Learning & Development monitor 2022 is uitgevoerd door Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube en Noordhoff