7 mei 9:45

Zorginstelling Laurens is een voorbeeld in de regio als het om werkplekleren gaat. Met name als het om studenten en stagiaires gaat. Met AskMe kan de organisatie deze vorm van support ook aan de zittende medewerkers bieden. ‘Mensen openen geen boek of een e-learning om iets op te zoeken als ze aan het werk zijn. Onze thuiszorgmedewerkers kunnen niet wachten totdat AskMe er is!’

Werkplekleren staat bij Laurens, organisatie voor thuis- en verpleegzorg, voorop. In 2018 werd de instelling uitgeroepen tot het beste werkleerbedrijf van Zuid-Holland. ‘Dat heeft voornamelijk betrekking op onze studenten en stagiaires’ licht Antoinette Mastwijk senior opleidingsadviseur, toe. ‘Maar de zittende medewerkers willen we ook een dergelijke vorm van support bieden. AskMe is een hele goede methode om hen daarbij te helpen.’

Behoefte groot

Bij Laurens wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van (de content voor) AskMe. Het is de bedoeling om AskMe uiteindelijk organisatiebreed in te zetten. Maar eerst zijn de thuiszorgmedewerkers aan de beurt. Antoinette: ‘We hebben de behoefte onder deze medewerkers geïnventariseerd en die is groot. Ze geven aan dat het lastig is om iets op te zoeken als ze bij een cliënt zijn. En dan kijk je al gauw op internet, terwijl je niet weet of die informatie correct en actueel is. De thuiszorgmedewerkers geven zelf aan dat ze staan te springen om een tool als AskMe!’

Uitgebreide instructie

Laurens ontwikkelt AskMe in co-creatie met twee andere instellingen in de VVT-sector. Samen stelden ze een top 25 samen van de belangrijkste onderwerpen die als eerste voor AskMe ontwikkeld worden. Dat zijn onder andere mond- en wondzorg, tilliften en de meldcode. De ontwikkeling van de content heeft wat voeten in de aarde ‘Het is niet een kwestie van even een protocolletje overschrijven’ licht Antoinette toe. ‘Om in drie klikken op de juiste plek in het mobiele device te zijn, moet je de informatie volgens een bepaalde methode en vorm ordenen. Wij hebben daarvoor uitgebreide instructie gehad van Noordhoff Health. We oefenden onder meer met de vraag: hoe plak ik een medicatiepleister? Klik je nu twee keer op je mobile device, dan krijg je een instructiefilmpje van tien seconden te zien.’

Co-creatie

Antoinette is erg tevreden over de begeleiding die Noordhoff health biedt. ‘De support is erg heel laagdrempelig. Je kunt makkelijk mailen of bellen.’ Wat ze ook fijn vindt, is dat er één keer in de twee maanden overleg met de collega-organisaties uit het project plaatsvindt. ‘Het is fijn om met collega’s te sparren en ervaringen te delen. Ook kunnen we content uitwisselen. Het is prettig dat Noordhoff Health die bijeenkomsten organiseert en faciliteert.’