Analyse

Wat leuk dat je aan de slag wilt met AskMe! Uiteraard doe je dit niet alleen. De implementatiefase begint met een intake door een senior consultant. Tijdens dit gesprek wordt een inhoudelijk plan gemaakt voor de implementatie: het inrichtingsplan. Dit plan is in het verdere traject de leidraad waar altijd op teruggegrepen wordt.

Realisatie

Na beoordeling van het inrichtingsplan gaat een ervaren consultant samen met jullie aan de slag om de inrichting te realiseren. Jullie zijn hier zelf nauw bij betrokken. Door middel van training en on the job uitleg bereiden we je hierop voor. De planning en de voortgang wordt bewaakt door de consultant en jullie eigen projectmanager. Samen borgen we de mijlpalen.

Testen

Testen is een belangrijk onderdeel voordat we AskMe uitrollen richting de eindgebruikers. De consultant zal regelmatig deelopleveringen doen, zodat tijdens de implementatie al getest kan worden met pilotgroepen. Wanneer alle feedback en eventuele wijzigingen naar tevredenheid zijn verwerkt kan er naar een “go live” moment toegewerkt worden.

Go-live

Live gaan betekent het eind van een succesvolle implementatie en de afronding van het werk van de consultant en de leden van het projectteam. Tijdens en na de live gang is de consultant nauw betrokken bij de uitrol en communicatie van AskMe naar de eindgebruikers. Samen maken we van AskMe een succes!