Het belang van succesvolle stages

Het goed laten verlopen van stages is cruciaal. Voor zorgorganisaties om hun toekomstige medewerkers aan zich te binden, voor het vak om de uitstroom van studenten een halt toe te roepen en tot slot om de kwaliteit van zorg op niveau te houden.

Overzicht problematiek zorgonderwijs

Knelpunten praktijk– en werkbegeleiding

Veel zorgorganisaties ervaren echter knelpunten in de praktijk- en werkbegeleiding. Ze kampen bijvoorbeeld met overbelaste begeleiders, inefficiënte processen en studenten die niet de juiste kennis meebrengen. Ondanks diverse pogingen blijkt het lastig om de begeleiding op alle fronten structureel te verbeteren. De praktijk is weerbarstig. Dit komt meestal doordat aan deeloplossingen wordt gewerkt, onderwijsgestuurd wordt gewerkt en/of niet alle interne en externe stakeholders worden betrokkenen.

Nieuw model voor praktijk- en werkbegeleiding

Met PraktijkLeerVersterkers (PLV) helpen Tulser en Noordhoff je om de praktijk- en werkbegeleiding structureel te verbeteren. Hierbij ga je werken volgens een nieuw begeleidingsmodel. Dit model is ontwikkeld door Tulser, in samenwerking met acht zorginstellingen in de VVT-sector. In de wetenschap dat de afstemming tussen onderwijs en zorgorganisaties essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorgverlening. Om dit mogelijk te maken is het een vereiste dat beide partijen met elkaar samenwerken op strategisch, tactisch en operationeel gebied.

Methodisch overzicht praktijk en werkbegeleiding
Zoekbalk AskMe

Performance support

Met een systeemaanpak, een uniforme begeleidingsmethodiek en een ontwikkelprogramma voor mens én organisatie ga je de praktijk- en werkbegeleiding professionaliseren. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor performance support. Met AskMe ga je zowel studenten als praktijk- en werkbegeleiders ondersteunen op de werkvloer en bereid je ze voor op hun taken en rollen.

Aan de slag met PLV

Wil je met PLV aan de slag? Met de PLV-scan brengen we eerst de huidige situatie en gewenste situatie voor jouw organisatie in kaart. Vervolgens stellen we het verbeterprogramma voor jouw organisatie samen. Naast advies en inhoudelijke begeleiding kun je ook praktische ondersteuning verwachten. Denk hierbij aan leermiddelen, een uitgebreide toolkit en ondersteuning op de werkplek. Op verschillende momenten doen we metingen, zodat het effect van het programma inzichtelijk wordt. PraktijkLeerVersterkers is een maatwerk oplossing die we samen implementeren op een manier die past binnen de cultuur van jouw organisatie.

We moeten er als organisatie klaar voor zijn om de toenemende stroom aan studenten goed en kwalitatief te kunnen begeleiden. En mijns inziens vraagt dat om een professionalisering van praktijk- en werkbegeleiding, waarbij we de werkvloer zo goed mogelijk gaan ondersteunen.

Petra

Petra Paulus – Manager Envida Leert

Bij Laurens hadden wij veel behoefte aan een begeleidingsmodel wat past bij deze tijd. We hebben heel veel geïnvesteerd in cursussen, maar de uitstroom van ons personeel bleef hoog. We waren dus continu aan het opleiding en vervolgens ging iemand weer uit dienst. Hierdoor ontstond een kwaliteitsprobleem.

Sylvia

Sylvia Strooband – Manager Laurens Academie

Nieuwsgierig geworden?

Wil jij ook mee profiteren van de praktijkkennis die wij al hebben opgebouwd bij de ontwikkeling en implementatie van PraktijkLeerVersterkers (PLV)?